Sorghum Lines for Whole-Genome Resequencing

accession sample identifier taxid organism common name subspecific genetic lineage rank panel subspecific genetic lineage name ploidy number of replicons estimated size source material identifiers sample name
PI564163 BTx623 4558 sorghum cultivar BAP PI564163 diploid 10 366100000 0ba28636-e634-428a-aa58-4346a20de326 IEDD_PCRfree_BTx623genome_AGCGATAG-TAATCTTA_SorghumBTx623_I558_L8
PI144134 PI144134 4558 sorghum cultivar BAP PI144134 diploid 10 366100000 025567e3-5e53-4c24-987c-f161e5f294e8 IDXX_PCRfree_PI144134_TCCGCGAA-ATAGAGGC_Sorghum_I552_L1
PI145619 PI145619 4558 sorghum cultivar BAP PI145619 diploid 10 366100000 abe6a08f-a3aa-4b3e-a99d-b359d25895bd IECE_PCRfree_PI145619_CGGCTATG-CAGGACGT_Sorghum_I557_L8
PI145626 PI145626 4558 sorghum cultivar BAP PI145626 diploid 10 366100000 8a9936b9-fdc4-4315-a9a1-6fab364e8b77 IECP_PCRfree_PI145626_TCTCGCGC-TATAGCCT_Sorghum_I558_L3
PI145632 PI145632 4558 sorghum cultivar BAP PI145632 diploid 10 366100000 10f58551-1bbf-4c77-8577-e0e92b8fe8f7 IDYS_PCRfree_PI145632_AGCGATAG-TAATCTTA_Sorghum_I552_L8
PI145633 PI145633 4558 sorghum cultivar BAP PI145633 diploid 10 366100000 943bbef8-a81f-4dc2-8d09-dc249a9df85f IEBQ_PCRfree_PI145633_TAATGCGC-ATAGAGGC_Sorghum_I557_L4
PI146890 PI146890 4558 sorghum cultivar BAP PI146890 diploid 10 366100000 9004ab74-8c76-47e8-82ca-35a4bfdf1618 IDYQ_PCRfree_PI146890_AGCGATAG-GGCTCTGA_Sorghum_I552_L7
PI147224 PI147224 4558 sorghum cultivar BAP PI147224 diploid 10 366100000 c8edb3fa-e602-4a39-89b6-8dbdbbd8b19b IFIT_PCRfree_VER892-B01.PI_147224_ATTACTCG_Sorghum_I636a_L4
PI152591 PI152591 4558 sorghum cultivar BAP PI152591 diploid 10 366100000 ed6310a8-a1b9-4a94-b4d3-baf4fab9a69e IFIS_PCRfree_VER892-A01.PI_152591_ATTACTCG_Sorghum_I636a_L1
PI152651 PI152651 4558 sorghum cultivar BAP PI152651 diploid 10 366100000 1fa3d272-de99-484b-ba10-72468ed68709 IFEE_PCRfree_VER886-H02.PI_152651_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L22
PI152694 PI152694 4558 sorghum cultivar BAP PI152694 diploid 10 366100000 fe511f9b-5ecf-45ee-bc10-11b625dbdada IDYB_PCRfree_PI152694_TCCGCGAA-TAATCTTA_Sorghum_I552_L2
PI152727 PI152727 4558 sorghum cultivar BAP PI152727 diploid 10 366100000 275382a9-4dba-4af1-9be1-512743801917 IFGH_PCRfree_VER886-C09.PI_152727_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L9
PI152728 PI152728 4558 sorghum cultivar BAP PI152728 diploid 10 366100000 9bd09d68-dd08-475e-b9e7-40aaac889f9b IDWH_PCRfree_PI152728_ATTCAGAA-GGCTCTGA_Sorghum_I550_L4
PI152728 PI152728 4558 sorghum cultivar BAP PI152728 diploid 10 366100000 9bd09d68-dd08-475e-b9e7-40aaac889f9b IFLR_PCRfree_VER892-H09.PI_152728_CGGCTATG_Sorghum_I636b_L24
PI152733 PI152733 4558 sorghum cultivar BAP PI152733 diploid 10 366100000 a6942720-f347-480e-80f1-cdfb3105fec0 IFFZ_PCRfree_VER886-C08.PI_152733_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L8
PI152751 PI152751 4558 sorghum cultivar BAP PI152751 diploid 10 366100000 c229d5ea-332e-489b-91a6-528fab20a547 IECT_PCRfree_PI152751_TCTCGCGC-AGGCGAAG_Sorghum_I558_L5
PI152751 PI152751 4558 sorghum cultivar BAP PI152751 diploid 10 366100000 c229d5ea-332e-489b-91a6-528fab20a547 IFMM_PCRfree_VER892-D12.PI_152751_AGCGATAG_Sorghum_I636a_L12
PI152771 PI152771 4558 sorghum cultivar BAP PI152771 diploid 10 366100000 d8a91d35-025d-42a1-baed-b6a1b0a297e9 IECY_PCRfree_PI152771_AGCGATAG-TATAGCCT_Sorghum_I558_L6
PI152816 PI152816 4558 sorghum cultivar BAP PI152816 diploid 10 366100000 5f42a09c-6b6e-4ee2-a758-b26409eaf20b IEDB_PCRfree_PI152816_AGCGATAG-GGCTCTGA_Sorghum_I558_L7
PI152816 PI152816 4558 sorghum cultivar BAP PI152816 diploid 10 366100000 5f42a09c-6b6e-4ee2-a758-b26409eaf20b IFMQ_PCRfree_VER892-G12.PI_152816_AGCGATAG_Sorghum_I636b_L21
PI152828 PI152828 4558 sorghum cultivar BAP PI152828 diploid 10 366100000 19532f92-fd5c-4377-a1b9-83520c7a3717 IEBR_PCRfree_PI152828_TAATGCGC-CCTATCCT_Sorghum_I557_L4
PI152860 PI152860 4558 sorghum cultivar BAP PI152860 diploid 10 366100000 d9f1a570-7348-4df0-b56c-dd8a0d139091 IDYD_PCRfree_PI152860_TCCGCGAA-GTACTGAC_Sorghum_I552_L3
PI152862 PI152862 4558 sorghum cultivar BAP PI152862 diploid 10 366100000 d4c949fa-2fa1-4aa7-ad9e-b93c15258ba5 IDYA_PCRfree_PI152862_TCCGCGAA-AGGCGAAG_Sorghum_I552_L2
PI152923 PI152923 4558 sorghum cultivar BAP PI152923 diploid 10 366100000 63c916b2-6777-47f6-8d3a-fd7f7fb26d7a IDUB_PCRfree_PI152923_ATTACTCG-TAATCTTA_Sorghum_I549_L2
PI152961 PI152961 4558 sorghum cultivar BAP PI152961 diploid 10 366100000 b90f61d4-52cc-4015-89df-fd232b52276b IECJ_PCRfree_PI152961_TCCGCGAA-GGCTCTGA_Sorghum_I558_L2
PI152963 PI152963 4558 sorghum cultivar BAP PI152963 diploid 10 366100000 ce1b59c6-cf00-4445-b75c-37fbc4ddfa63 IDWS_PCRfree_PI152963_GAATTCGT-TAATCTTA_Sorghum_I550_L8
PI152965 PI152965 4558 sorghum cultivar BAP PI152965 diploid 10 366100000 3f223f79-9c35-4691-8c26-603e8e9aac79 IDYR_PCRfree_PI152965_AGCGATAG-AGGCGAAG_Sorghum_I552_L7
PI152966 PI152966 4558 sorghum cultivar BAP PI152966 diploid 10 366100000 54237f11-e2f1-4d25-8535-dfda7ee05c6d IECD_PCRfree_PI152966_CGGCTATG-TAATCTTA_Sorghum_I557_L8
PI152967 PI152967 4558 sorghum cultivar BAP PI152967 diploid 10 366100000 6ad0d5f9-90fc-4795-99ee-9101be55b2a5 IDYU_PCRfree_PI152967_AGCGATAG-GTACTGAC_Sorghum_I552_L8
PI152971 PI152971 4558 sorghum cultivar BAP PI152971 diploid 10 366100000 fd1f6766-227d-4f44-9068-466b209794c5 IECC_PCRfree_PI152971_CGGCTATG-AGGCGAAG_Sorghum_I557_L7
PI152971 PI152971 4558 sorghum cultivar BAP PI152971 diploid 10 366100000 fd1f6766-227d-4f44-9068-466b209794c5 IFMG_PCRfree_VER892-F11.PI_152971_TCTCGCGC_Sorghum_I636b_L18
PI153877 PI153877 4558 sorghum cultivar BAP PI153877 diploid 10 366100000 4dc011d4-ad02-40e1-865f-a2915c9eb9c6 IFGF_PCRfree_VER886-A09.PI_153877_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L3
PI154846 PI154846 4558 sorghum cultivar BAP PI154846 diploid 10 366100000 593a3b08-1578-483d-92cb-6548c098cbd6 IFKN_PCRfree_VER892-E06.PI_154846_GAATTCGT_Sorghum_I636a_L14
PI154944 PI154944 4558 sorghum cultivar BAP PI154944 diploid 10 366100000 6f1a6b14-3f9a-40c2-a1f1-c1eabe9e405f IDWG_PCRfree_PI154944_ATTCAGAA-CCTATCCT_Sorghum_I550_L4
PI154987 PI154987 4558 sorghum cultivar BAP PI154987 diploid 10 366100000 2ebc6968-0fed-4886-a938-ec5478d2ca0a IFMN_PCRfree_VER892-E12.PI_154987_AGCGATAG_Sorghum_I636a_L15
PI154988 PI154988 4558 sorghum cultivar BAP PI154988 diploid 10 366100000 b12c6a7c-9913-4b7e-b539-4ebae71e6021 IFLC_PCRfree_VER892-B08.PI_154988_TAATGCGC_Sorghum_I636a_L5
PI155149 PI155149 4558 sorghum cultivar BAP PI155149 diploid 10 366100000 c87513c1-fccb-4560-bd8d-c65c2f4a548a IDXI_PCRfree_PI155149_TAATGCGC-AGGCGAAG_Sorghum_I551_L5
PI155516 PI155516 4558 sorghum cultivar BAP PI155516 diploid 10 366100000 6f1bdfe7-3341-41d4-b8f4-cfd4cbd9388a IEBG_PCRfree_PI155516_CTGAAGCT-TATAGCCT_Sorghum_I557_L1
PI155760 PI155760 4558 sorghum cultivar BAP PI155760 diploid 10 366100000 2c443cb1-b34c-4122-9759-d2801e8894fc IDWN_PCRfree_PI155760_GAATTCGT-ATAGAGGC_Sorghum_I550_L6
PI155885 PI155885 4558 sorghum cultivar BAP PI155885 diploid 10 366100000 caa67665-b853-4ec9-ad8f-29ceee5a9fbf IDWJ_PCRfree_PI155885_ATTCAGAA-TAATCTTA_Sorghum_I550_L5
PI156018 PI156018 4558 sorghum cultivar BAP PI156018 diploid 10 366100000 7efef599-cd3e-4999-9939-2832ac252923 IDWI_PCRfree_PI156018_ATTCAGAA-AGGCGAAG_Sorghum_I550_L5
PI156178 PI156178 4558 sorghum cultivar BAP PI156178 diploid 10 366100000 ba1bb40d-31b2-4ebb-9108-a92f31e59d1d IFGA_PCRfree_VER886-D08.PI_156178_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L11
PI156203 PI156203 4558 sorghum cultivar BAP PI156203 diploid 10 366100000 57b50b10-514a-4967-9823-d13c4c3a8a8a IFLS_PCRfree_VER892-A10.PI_156203_TCCGCGAA_Sorghum_I636a_L3
PI156217 PI156217 4558 sorghum cultivar BAP PI156217 diploid 10 366100000 78481777-3420-4bc4-9756-7580c9b78547 IEBI_PCRfree_PI156217_CTGAAGCT-CCTATCCT_Sorghum_I557_L1
PI156326 PI156326 4558 sorghum cultivar BAP PI156326 diploid 10 366100000 e1ef1efd-933d-4e1d-ace5-dff4abc87379 IDZK_PCRfree_PI156326_ATTACTCG-AGGCGAAG_Sorghum_I555_L2
PI156330 PI156330 4558 sorghum cultivar BAP PI156330 diploid 10 366100000 d1603bcf-aadd-436f-bdd8-a50975f0d5bc IFFQ_PCRfree_VER886-C07.PI_156330_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L8
PI156393 PI156393 4558 sorghum cultivar BAP PI156393 diploid 10 366100000 765082d9-3ca6-4d3f-abcb-9ffd1feb6e60 IFKS_PCRfree_VER892-A07.PI_156393_CTGAAGCT_Sorghum_I636a_L2
PI156463 PI156463 4558 sorghum cultivar BAP PI156463 diploid 10 366100000 86e23f19-c08b-4fc4-8139-cf84c768fc24 IDZL_PCRfree_PI156463_ATTACTCG-TAATCTTA_Sorghum_I555_L2
PI156487 PI156487 4558 sorghum cultivar BAP PI156487 diploid 10 366100000 72876e91-91cd-4971-83d8-a2bc022ec83d IFKT_PCRfree_VER892-B07.PI_156487_CTGAAGCT_Sorghum_I636a_L5
PI156871 PI156871 4558 sorghum cultivar BAP PI156871 diploid 10 366100000 01969831-1d18-44bf-aea1-6930b725b5b6 IEBM_PCRfree_PI156871_CTGAAGCT-CAGGACGT_Sorghum_I557_L3
PI156890 PI156890 4558 sorghum cultivar BAP PI156890 diploid 10 366100000 48f2f5e2-c34a-4877-baf1-4a26ebd68bbb IDXJ_PCRfree_PI156890_TAATGCGC-TAATCTTA_Sorghum_I551_L5
PI157030 PI157030 4558 sorghum cultivar BAP PI157030 diploid 10 366100000 ba636332-9edf-4976-9bca-02dab2805d71 IDTY_PCRfree_PI157030_ATTACTCG-CCTATCCT_Sorghum_I549_L1
PI157033 PI157033 4558 sorghum cultivar BAP PI157033 diploid 10 366100000 0efb451c-f3ae-4fec-b1ab-4cb03ab5d19a IECH_PCRfree_PI157033_TCCGCGAA-ATAGAGGC_Sorghum_I558_L1
PI157035 PI157035 4558 sorghum cultivar BAP PI157035 diploid 10 366100000 12c8def5-6c70-4e9b-8fcc-39af244c9da7 IECW_PCRfree_PI157035_TCTCGCGC-CAGGACGT_Sorghum_I558_L5
PI157804 PI157804 4558 sorghum cultivar BAP PI157804 diploid 10 366100000 fb8dfe8a-05e9-4e39-abdc-101e10f6c111 IDUJ_PCRfree_PI157804_TCCGGAGA-TAATCTTA_Sorghum_I549_L5
PI167093 PI167093 4558 sorghum cultivar BAP PI167093 diploid 10 366100000 bfd7cf43-7311-4a8d-88d4-a1c46ef72f49 IDXW_PCRfree_PI167093_TCCGCGAA-TATAGCCT_Sorghum_I552_L1
PI170787 PI170787 4558 sorghum cultivar BAP PI170787 diploid 10 366100000 228dfe4a-1f1f-4d4d-b988-531eb5f68311 IECK_PCRfree_PI170787_TCCGCGAA-AGGCGAAG_Sorghum_I558_L2
PI175919 PI175919 4558 sorghum cultivar BAP PI175919 diploid 10 366100000 381baf8e-95f9-4693-8d79-e0bb2867aa19 IFFJ_PCRfree_VER886-E06.PI_175919_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L14
PI176766 PI176766 4558 sorghum cultivar BAP PI176766 diploid 10 366100000 c7928765-0fb2-467c-a570-cf8ca2236365 IFGB_PCRfree_VER886-E08.PI_176766_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L14
PI179749 PI179749 4558 sorghum cultivar BAP PI179749 diploid 10 366100000 0576b2d1-9127-41b6-9995-ee61cbfa4cdc IFFP_PCRfree_VER886-B07.PI_179749_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L5
PI180348 PI180348 4558 sorghum cultivar BAP PI180348 diploid 10 366100000 37b64efe-68b5-47aa-8e72-120e8a903e72 IECI_PCRfree_PI180348_TCCGCGAA-CCTATCCT_Sorghum_I558_L1
PI180348 PI180348 4558 sorghum cultivar BAP PI180348 diploid 10 366100000 37b64efe-68b5-47aa-8e72-120e8a903e72 IFMI_PCRfree_VER892-H11.PI_180348_TCTCGCGC_Sorghum_I636b_L24
PI181080 PI181080 4558 sorghum cultivar BAP PI181080 diploid 10 366100000 4783541e-981c-47b0-a335-9e42248e52ac IDZW_PCRfree_PI181080_TCCGGAGA-CAGGACGT_Sorghum_I555_L5
PI181083 PI181083 4558 sorghum cultivar BAP PI181083 diploid 10 366100000 e571e807-bf93-4e84-a62f-93596c6da786 IEBD_PCRfree_PI181083_GAATTCGT-TAATCTTA_Sorghum_I556_L8
PI181899 PI181899 4558 sorghum cultivar BAP PI181899 diploid 10 366100000 dbc4971a-dec7-4845-934a-df0ce701c327 IDUX_PCRfree_PI181899_GAGATTCC-ATAGAGGC_Sorghum_I550_L1
PI185573 PI185573 4558 sorghum cultivar BAP PI185573 diploid 10 366100000 53a31371-53b1-4f74-85be-979a7a7c3e06 IFGW_PCRfree_VER886-H10.PI_185573_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L24
PI196049 PI196049 4558 sorghum cultivar BAP PI196049 diploid 10 366100000 62eee3bc-33e8-4e44-a61c-6ac88ab822d4 IDXR_PCRfree_PI196049_CGGCTATG-AGGCGAAG_Sorghum_I551_L7
PI196583 PI196583 4558 sorghum cultivar BAP PI196583 diploid 10 366100000 ba518c0b-5bf1-41e5-a73b-36030fc07902 IDYF_PCRfree_PI196583_TCTCGCGC-ATAGAGGC_Sorghum_I552_L4
PI196586 PI196586 4558 sorghum cultivar BAP PI196586 diploid 10 366100000 1d7be4f6-db2c-4bf6-b6a5-eb908cd7234a IECL_PCRfree_PI196586_TCCGCGAA-TAATCTTA_Sorghum_I558_L2
PI196598 PI196598 4558 sorghum cultivar BAP PI196598 diploid 10 366100000 83c09b94-3a69-4495-9072-21360b400800 IDXB_PCRfree_PI196598_CTGAAGCT-TAATCTTA_Sorghum_I551_L2
PI197542 PI197542 4558 sorghum cultivar BAP PI197542 diploid 10 366100000 fc6d3990-54db-44cf-a159-1cbd3625f393 IFGR_PCRfree_VER886-D10.PI_197542_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L12
PI19770 PI19770 4558 sorghum cultivar BAP PI19770 diploid 10 366100000 e6a84645-7ae1-468e-922f-16fd34ce2d64 IFDU_PCRfree_VER886-G01.PI_19770_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L19
PI213901 PI213901 4558 sorghum cultivar BAP PI213901 diploid 10 366100000 d4cadbae-e71b-4dc9-bd7e-4c2e13b09757 IFGY_PCRfree_VER886-B11.PI_213901_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L6
PI217691 PI217691 4558 sorghum cultivar BAP PI217691 diploid 10 366100000 5a4c7d0e-9b29-4337-b62f-63f4b42fd43e IFGK_PCRfree_VER886-F09.PI_217691_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L18
PI218112 PI218112 4558 sorghum cultivar BAP PI218112 diploid 10 366100000 7f557954-11b7-4f7c-9b82-6c7219953cb3 IDXT_PCRfree_PI218112_CGGCTATG-CAGGACGT_Sorghum_I551_L8
PI221548 PI221548 4558 sorghum cultivar BAP PI221548 diploid 10 366100000 fec2048b-de47-4a97-aa96-b26b6c612800 IDXF_PCRfree_PI221548_TAATGCGC-ATAGAGGC_Sorghum_I551_L4
PI221651 PI221651 4558 sorghum cultivar BAP PI221651 diploid 10 366100000 b58e8a7f-ff95-4709-aa95-c3e79f7ff039 IDWT_PCRfree_PI221651_GAATTCGT-CAGGACGT_Sorghum_I550_L8
PI239439 PI239439 4558 sorghum cultivar BAP PI239439 diploid 10 366100000 57923bd7-42f6-47be-b9f1-77a30f22b800 IFLX_PCRfree_VER892-E10.PI_239439_TCCGCGAA_Sorghum_I636a_L15
PI250583 PI250583 4558 sorghum cultivar BAP PI250583 diploid 10 366100000 8cb50770-22bd-4128-b00d-6c1ad75421c5 IECM_PCRfree_PI250583_TCCGCGAA-CAGGACGT_Sorghum_I558_L3
PI251672 PI251672 4558 sorghum cultivar BAP PI251672 diploid 10 366100000 dc9854e7-cbc4-4783-8bb1-03d46528c155 IDYG_PCRfree_PI251672_TCTCGCGC-CCTATCCT_Sorghum_I552_L4
PI253986 PI253986 4558 sorghum cultivar BAP PI253986 diploid 10 366100000 dd1e5189-e9b1-4f9b-b207-f04822064add IEBJ_PCRfree_PI253986_CTGAAGCT-GGCTCTGA_Sorghum_I557_L2
PI255744 PI255744 4558 sorghum cultivar BAP PI255744 diploid 10 366100000 1b4ac98c-4308-4a1e-8a48-8a94b1a7dc60 IDWK_PCRfree_PI255744_ATTCAGAA-CAGGACGT_Sorghum_I550_L5
PI257599 PI257599 4558 sorghum cultivar BAP PI257599 diploid 10 366100000 36d83cd2-ac8a-4dcb-8985-4afbbe7d1580 IDYL_PCRfree_PI257599_TCTCGCGC-GTACTGAC_Sorghum_I552_L6
PI257600 PI257600 4558 sorghum cultivar BAP PI257600 diploid 10 366100000 2ee81c14-8a8e-46f2-bb47-268b314b29ef IECS_PCRfree_PI257600_TCTCGCGC-GGCTCTGA_Sorghum_I558_L4
PI257600 PI257600 4558 sorghum cultivar BAP PI257600 diploid 10 366100000 2ee81c14-8a8e-46f2-bb47-268b314b29ef IFML_PCRfree_VER892-C12.PI_257600_AGCGATAG_Sorghum_I636a_L9
PI266927 PI266927 4558 sorghum cultivar BAP PI266927 diploid 10 366100000 7e53a96a-1176-4d5e-b16d-19ac246712f4 IDTZ_PCRfree_PI266927_ATTACTCG-GGCTCTGA_Sorghum_I549_L2
PI267573 PI267573 4558 sorghum cultivar BAP PI267573 diploid 10 366100000 0b98578a-6dd3-4f97-a3e3-1312fa314ac6 IDWD_PCRfree_PI267573_GAGATTCC-GTACTGAC_Sorghum_I550_L3
PI273969 PI273969 4558 sorghum cultivar BAP PI273969 diploid 10 366100000 a07d78c3-5d39-4466-abbf-aee01f7d2ed4 IECN_PCRfree_PI273969_TCCGCGAA-GTACTGAC_Sorghum_I558_L3
PI276837 PI276837 4558 sorghum cultivar BAP PI276837 diploid 10 366100000 364c6cee-4dce-4df1-89dc-6d91b5a3a5db IDXQ_PCRfree_PI276837_CGGCTATG-GGCTCTGA_Sorghum_I551_L7
PI291246 PI291246 4558 sorghum cultivar BAP PI291246 diploid 10 366100000 74d5abd1-2cf1-441d-9b7d-fdc119e0aff1 IDXS_PCRfree_PI291246_CGGCTATG-TAATCTTA_Sorghum_I551_L8
PI300118 PI300118 4558 sorghum cultivar BAP PI300118 diploid 10 366100000 ddf9dade-3363-4beb-b5f3-e8dac44c8804 IFDN_PCRfree_VER886-A01.PI_300118_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L1
PI300119 PI300119 4558 sorghum cultivar BAP PI300119 diploid 10 366100000 fe56bb55-d3a1-49d1-b0b0-0e416af33813 IFDP_PCRfree_VER886-B01.PI_300119_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L4
PI302221 PI302221 4558 sorghum cultivar BAP PI302221 diploid 10 366100000 04d855a8-ff1c-4998-956f-9cc4d75e3e62 IFGZ_PCRfree_VER886-C11.PI_302221_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L9
PI302252 PI302252 4558 sorghum cultivar BAP PI302252 diploid 10 366100000 11be6869-cc98-4f3c-8080-abae53714633 IFJZ_PCRfree_VER892-G04.PI_302252_GAGATTCC_Sorghum_I636b_L19
PI303658 PI303658 4558 sorghum cultivar BAP PI303658 diploid 10 366100000 eb2b9f36-b36d-4956-be79-9f93d426407d IECU_PCRfree_PI303658_TCTCGCGC-TAATCTTA_Sorghum_I558_L5
PI329256 PI329256 4558 sorghum cultivar BAP PI329256 diploid 10 366100000 135ec192-fdf1-46d8-8711-d1d68b32021c IECF_PCRfree_PI329256_CGGCTATG-GTACTGAC_Sorghum_I557_L8
PI329286 PI329286 4558 sorghum cultivar BAP PI329286 diploid 10 366100000 d305c09a-bb9c-480c-bda3-af1fc2715eb0 IDUK_PCRfree_PI329286_TCCGGAGA-CAGGACGT_Sorghum_I549_L5
PI329299 PI329299 4558 sorghum cultivar BAP PI329299 diploid 10 366100000 91d198e7-990d-418f-9566-60c623dd0c20 IDUL_PCRfree_PI329299_TCCGGAGA-GTACTGAC_Sorghum_I549_L6
PI329300 PI329300 4558 sorghum cultivar BAP PI329300 diploid 10 366100000 06a75d97-2ec3-42d1-9c3d-e731c1df94f8 IFJE_PCRfree_VER892-D02.PI_329300_TCCGGAGA_Sorghum_I636a_L10
PI329301 PI329301 4558 sorghum cultivar BAP PI329301 diploid 10 366100000 45e19efe-44e4-430f-8864-8805a74b1dcd IFJF_PCRfree_VER892-E02.PI_329301_TCCGGAGA_Sorghum_I636a_L13
PI329310 PI329310 4558 sorghum cultivar BAP PI329310 diploid 10 366100000 6053ada7-471b-4dbb-b4b0-99d3bfc55bd6 IDXM_PCRfree_PI329310_CGGCTATG-TATAGCCT_Sorghum_I551_L6
PI329319 PI329319 4558 sorghum cultivar BAP PI329319 diploid 10 366100000 bf389b63-6cfd-4a15-9412-ae8ef2d60eac IDUM_PCRfree_PI329319_CGCTCATT-TATAGCCT_Sorghum_I549_L6
PI329326 PI329326 4558 sorghum cultivar BAP PI329326 diploid 10 366100000 bd4ccb9b-7a10-418d-acd4-fa5dda5a805f IDUN_PCRfree_PI329326_CGCTCATT-ATAGAGGC_Sorghum_I549_L6
PI329333 PI329333 4558 sorghum cultivar BAP PI329333 diploid 10 366100000 aeda869f-23ea-4662-ae5c-2caea77bb119 IDUP_PCRfree_PI329333_CGCTCATT-CCTATCCT_Sorghum_I549_L7
PI329338 PI329338 4558 sorghum cultivar BAP PI329338 diploid 10 366100000 d19e64cf-5ca3-447f-832a-f776f9e635f8 IDZX_PCRfree_PI329338_TCCGGAGA-GTACTGAC_Sorghum_I555_L6
PI329351 PI329351 4558 sorghum cultivar BAP PI329351 diploid 10 366100000 6053ded9-69e1-4509-9295-b7cdbcac93ea IDUQ_PCRfree_PI329351_CGCTCATT-GGCTCTGA_Sorghum_I549_L7
PI329394 PI329394 4558 sorghum cultivar BAP PI329394 diploid 10 366100000 ece4b2df-e6a9-4ef1-aa0b-41a51c7d84f0 IECG_PCRfree_PI329394_TCCGCGAA-TATAGCCT_Sorghum_I558_L1
PI329403 PI329403 4558 sorghum cultivar BAP PI329403 diploid 10 366100000 a955faab-fd84-4a22-a05c-a84fa967107e IFJG_PCRfree_VER892-F02.PI_329403_TCCGGAGA_Sorghum_I636a_L16
PI329435 PI329435 4558 sorghum cultivar BAP PI329435 diploid 10 366100000 d00c0c30-7124-48f4-8e79-02638501f527 IFGI_PCRfree_VER886-D09.PI_329435_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L12
PI329440 PI329440 4558 sorghum cultivar BAP PI329440 diploid 10 366100000 9268f228-1402-480d-bd45-c4261381fb99 IDYH_PCRfree_PI329440_TCTCGCGC-GGCTCTGA_Sorghum_I552_L4
PI329465 PI329465 4558 sorghum cultivar BAP PI329465 diploid 10 366100000 24869fe2-5f9d-4b33-aef1-b23a8f11fc2b IDXN_PCRfree_PI329465_CGGCTATG-ATAGAGGC_Sorghum_I551_L6
PI329466 PI329466 4558 sorghum cultivar BAP PI329466 diploid 10 366100000 25c07ed7-ae91-4481-b76d-e1e7f40eae2a IFJH_PCRfree_VER892-G02.PI_329466_TCCGGAGA_Sorghum_I636b_L19
PI329471 PI329471 4558 sorghum cultivar BAP PI329471 diploid 10 366100000 61f7b121-10d4-40b1-b001-a7bad794fbc5 IDUR_PCRfree_PI329471_CGCTCATT-AGGCGAAG_Sorghum_I549_L7
PI329478 PI329478 4558 sorghum cultivar BAP PI329478 diploid 10 366100000 3a3f315f-65e6-451f-be5d-0b0842e33ad3 IFLM_PCRfree_VER892-D09.PI_329478_CGGCTATG_Sorghum_I636a_L12
PI329480 PI329480 4558 sorghum cultivar BAP PI329480 diploid 10 366100000 e16c3914-70f7-4a98-aff8-6e0a81ba97dd IDZY_PCRfree_PI329480_CGCTCATT-TATAGCCT_Sorghum_I555_L6
PI329501 PI329501 4558 sorghum cultivar BAP PI329501 diploid 10 366100000 28d8a30a-616b-4e43-ae5a-51a426cdca49 IFJI_PCRfree_VER892-H02.PI_329501_TCCGGAGA_Sorghum_I636b_L22
PI329506 PI329506 4558 sorghum cultivar BAP PI329506 diploid 10 366100000 9f3069c1-f3a3-4da8-aa75-7c1bfb33b3ba IDZZ_PCRfree_PI329506_CGCTCATT-ATAGAGGC_Sorghum_I555_L6
PI329510 PI329510 4558 sorghum cultivar BAP PI329510 diploid 10 366100000 9c9a13b9-c2b6-403e-8a17-d2b81d98ccd0 IEAA_PCRfree_PI329510_CGCTCATT-CCTATCCT_Sorghum_I555_L7
PI329511 PI329511 4558 sorghum cultivar BAP PI329511 diploid 10 366100000 28f61bbc-f7a9-4e8b-9489-0f908757ce79 IDXP_PCRfree_PI329511_CGGCTATG-CCTATCCT_Sorghum_I551_L7
PI329517 PI329517 4558 sorghum cultivar BAP PI329517 diploid 10 366100000 aaf6fc36-1cbd-473f-b950-2243f4da5194 IEAB_PCRfree_PI329517_CGCTCATT-GGCTCTGA_Sorghum_I555_L7
PI329518 PI329518 4558 sorghum cultivar BAP PI329518 diploid 10 366100000 d08e56ba-f757-4ee9-b30a-57e4014ca257 IEAC_PCRfree_PI329518_CGCTCATT-AGGCGAAG_Sorghum_I555_L7
PI329518 PI329518 4558 sorghum cultivar BAP PI329518 diploid 10 366100000 d08e56ba-f757-4ee9-b30a-57e4014ca257 IFLN_PCRfree_VER892-E09.PI_329518_CGGCTATG_Sorghum_I636a_L15
PI329519 PI329519 4558 sorghum cultivar BAP PI329519 diploid 10 366100000 d47aab5a-0fc8-45cc-b08b-5a722c1291af IDUS_PCRfree_PI329519_CGCTCATT-TAATCTTA_Sorghum_I549_L8
PI329545 PI329545 4558 sorghum cultivar BAP PI329545 diploid 10 366100000 8cca5acb-496d-480d-b2b9-073e401134a2 IFJJ_PCRfree_VER892-A03.PI_329545_CGCTCATT_Sorghum_I636a_L1
PI329546 PI329546 4558 sorghum cultivar BAP PI329546 diploid 10 366100000 8b4fefb6-a410-4a84-b6ed-188980143536 IFJK_PCRfree_VER892-B03.PI_329546_CGCTCATT_Sorghum_I636a_L4
PI329550 PI329550 4558 sorghum cultivar BAP PI329550 diploid 10 366100000 c47de13f-88fa-43f0-9e3c-3c1012db3b3d IFJL_PCRfree_VER892-C03.PI_329550_CGCTCATT_Sorghum_I636a_L7
PI329551 PI329551 4558 sorghum cultivar BAP PI329551 diploid 10 366100000 7c3ad788-3b87-47c4-906f-09658b04309d IFJM_PCRfree_VER892-D03.PI_329551_CGCTCATT_Sorghum_I636a_L10
PI329554 PI329554 4558 sorghum cultivar BAP PI329554 diploid 10 366100000 ca57a9d0-85e8-4704-b618-ed0386d9e865 IFJN_PCRfree_VER892-E03.PI_329554_CGCTCATT_Sorghum_I636a_L13
PI329569 PI329569 4558 sorghum cultivar BAP PI329569 diploid 10 366100000 c6919ccb-4471-448a-862e-c7fd64382412 IEAD_PCRfree_PI329569_CGCTCATT-TAATCTTA_Sorghum_I555_L8
PI329570 PI329570 4558 sorghum cultivar BAP PI329570 diploid 10 366100000 90e7d930-6526-4ef5-831f-fae4208d2e90 IEAE_PCRfree_PI329570_CGCTCATT-CAGGACGT_Sorghum_I555_L8
PI329573 PI329573 4558 sorghum cultivar BAP PI329573 diploid 10 366100000 fe5f2f64-e61a-4a0f-91e1-9c30f8fb064e IFHE_PCRfree_VER886-H11.PI_329573_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L24
PI329583 PI329583 4558 sorghum cultivar BAP PI329583 diploid 10 366100000 bfa91f96-774e-4a92-ae88-cd0920dbec2b IFEL_PCRfree_VER886-G03.PI_329583_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L19
PI329584 PI329584 4558 sorghum cultivar BAP PI329584 diploid 10 366100000 55135fd7-2b6a-4536-9a95-7b94abe5356e IDUT_PCRfree_PI329584_CGCTCATT-CAGGACGT_Sorghum_I549_L8
PI329585 PI329585 4558 sorghum cultivar BAP PI329585 diploid 10 366100000 2b6f4615-f74b-49de-90d2-4257eb359bfb IDUU_PCRfree_PI329585_CGCTCATT-GTACTGAC_Sorghum_I549_L8
PI329605 PI329605 4558 sorghum cultivar BAP PI329605 diploid 10 366100000 0f42987c-4aa1-4ccf-a463-dcd5405eabb1 IDUW_PCRfree_PI329605_GAGATTCC-TATAGCCT_Sorghum_I550_L1
PI329614 PI329614 4558 sorghum cultivar BAP PI329614 diploid 10 366100000 e767f8c9-54fc-4173-acc0-da4296b30722 IFJP_PCRfree_VER892-F03.PI_329614_CGCTCATT_Sorghum_I636a_L16
PI329615 PI329615 4558 sorghum cultivar BAP PI329615 diploid 10 366100000 1e1fface-d201-4817-b166-0899d282f664 IFEM_PCRfree_VER886-H03.PI_329615_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L22
PI329617 PI329617 4558 sorghum cultivar BAP PI329617 diploid 10 366100000 36e25230-8f30-4c9c-8687-bef1df8d76ae IFEN_PCRfree_VER886-A04.PI_329617_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L1
PI329644 PI329644 4558 sorghum cultivar BAP PI329644 diploid 10 366100000 eaeb65f5-6ac2-4c21-9e4c-a363540ca7ea IFEP_PCRfree_VER886-B04.PI_329644_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L4
PI329645 PI329645 4558 sorghum cultivar BAP PI329645 diploid 10 366100000 ebc8df26-ec47-4c9e-93f2-b6fb6a22116c IFEQ_PCRfree_VER886-C04.PI_329645_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L7
PI329646 PI329646 4558 sorghum cultivar BAP PI329646 diploid 10 366100000 8b07041c-9932-494b-90aa-a5be1d29f0f9 IFER_PCRfree_VER886-D04.PI_329646_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L10
PI329673 PI329673 4558 sorghum cultivar BAP PI329673 diploid 10 366100000 4e70bc85-3bfa-4668-8698-d4e8db3e62b9 IFES_PCRfree_VER886-E04.PI_329673_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L13
PI329699 PI329699 4558 sorghum cultivar BAP PI329699 diploid 10 366100000 cddf7990-f96e-44f5-8ed9-66bbadcf40cd IFJQ_PCRfree_VER892-G03.PI_329699_CGCTCATT_Sorghum_I636b_L19
PI329702 PI329702 4558 sorghum cultivar BAP PI329702 diploid 10 366100000 f1efb4ad-565b-416c-95b7-1db48adb382f IFJR_PCRfree_VER892-H03.PI_329702_CGCTCATT_Sorghum_I636b_L22
PI329710 PI329710 4558 sorghum cultivar BAP PI329710 diploid 10 366100000 32b43a39-761e-455e-ae19-e68b72a0a3af IFJS_PCRfree_VER892-A04.PI_329710_GAGATTCC_Sorghum_I636a_L1
PI329711 PI329711 4558 sorghum cultivar BAP PI329711 diploid 10 366100000 cc130ca1-99cd-427b-ba9d-65814193e4da IFJT_PCRfree_VER892-B04.PI_329711_GAGATTCC_Sorghum_I636a_L4
PI329841 PI329841 4558 sorghum cultivar BAP PI329841 diploid 10 366100000 302be577-8b5c-4a47-94f6-c6ad316c174c IFET_PCRfree_VER886-F04.PI_329841_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L16
PI329843 PI329843 4558 sorghum cultivar BAP PI329843 diploid 10 366100000 5587442b-b6b7-46cd-87f7-09868abbb839 IFEU_PCRfree_VER886-G04.PI_329843_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L19
PI329864 PI329864 4558 sorghum cultivar BAP PI329864 diploid 10 366100000 8cf8eb14-c8eb-4d6b-a117-2664e649de18 IFEW_PCRfree_VER886-H04.PI_329864_GAGATTCC_Sorghum_I630a_L22
PI329865 PI329865 4558 sorghum cultivar BAP PI329865 diploid 10 366100000 29b1685d-d8bc-4f31-98ac-b781f34ff013 IFEX_PCRfree_VER886-A05.PI_329865_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L2
PI330122 PI330122 4558 sorghum cultivar BAP PI330122 diploid 10 366100000 1ebb6706-a77c-46d2-bc0c-b98759dae434 IFHF_PCRfree_VER886-A12.PI_330122_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L3
PI330167 PI330167 4558 sorghum cultivar BAP PI330167 diploid 10 366100000 7a4e3695-427d-46ab-8e5d-af1b7dbd73ba IFEY_PCRfree_VER886-B05.PI_330167_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L5
PI330168 PI330168 4558 sorghum cultivar BAP PI330168 diploid 10 366100000 eb768c60-3573-4700-80f2-7bfc957b5643 IFJU_PCRfree_VER892-C04.PI_330168_GAGATTCC_Sorghum_I636a_L7
PI330169 PI330169 4558 sorghum cultivar BAP PI330169 diploid 10 366100000 6d9554c8-8e33-4bec-97e5-0dc8e951a55b IFEZ_PCRfree_VER886-C05.PI_330169_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L8
PI330181 PI330181 4558 sorghum cultivar BAP PI330181 diploid 10 366100000 f71b57ea-6068-4f1a-84b9-8ea3edcbb805 IFFA_PCRfree_VER886-D05.PI_330181_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L11
PI330182 PI330182 4558 sorghum cultivar BAP PI330182 diploid 10 366100000 aa3964f3-b43e-46b2-ad8a-37ec6955e459 IFFB_PCRfree_VER886-E05.PI_330182_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L14
PI330184 PI330184 4558 sorghum cultivar BAP PI330184 diploid 10 366100000 cca907d6-5aca-482d-9434-0b624e7dab82 IFFC_PCRfree_VER886-F05.PI_330184_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L17
PI330185 PI330185 4558 sorghum cultivar BAP PI330185 diploid 10 366100000 280961c6-9210-414c-b134-3a5258c18ba7 IFJW_PCRfree_VER892-D04.PI_330185_GAGATTCC_Sorghum_I636a_L10
PI330195 PI330195 4558 sorghum cultivar BAP PI330195 diploid 10 366100000 24747c07-06f4-4d86-8e35-f5f377359c07 IFJX_PCRfree_VER892-E04.PI_330195_GAGATTCC_Sorghum_I636a_L13
PI330196 PI330196 4558 sorghum cultivar BAP PI330196 diploid 10 366100000 9d07e74e-b99c-4245-b72e-b2c377e35bba IFFD_PCRfree_VER886-G05.PI_330196_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L20
PI330199 PI330199 4558 sorghum cultivar BAP PI330199 diploid 10 366100000 2b0a5697-32e3-49ce-bfcb-ce9617fd5cbc IFFE_PCRfree_VER886-H05.PI_330199_ATTCAGAA_Sorghum_I630a_L23
PI330796 PI330796 4558 sorghum cultivar BAP PI330796 diploid 10 366100000 aca0ed54-2467-429a-89b4-daee951e995f IFFF_PCRfree_VER886-A06.PI_330796_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L2
PI330803 PI330803 4558 sorghum cultivar BAP PI330803 diploid 10 366100000 0186cec6-d5c9-4cd1-8f21-9f9183d5b87a IFFG_PCRfree_VER886-B06.PI_330803_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L5
PI330833 PI330833 4558 sorghum cultivar BAP PI330833 diploid 10 366100000 2156e045-fa7d-43c1-8a69-6dc6ca9d1e2c IFJY_PCRfree_VER892-F04.PI_330833_GAGATTCC_Sorghum_I636a_L16
PI330858 PI330858 4558 sorghum cultivar BAP PI330858 diploid 10 366100000 11a9a8c7-694c-423e-add8-40e4d8a16c1c IFEH_PCRfree_VER886-C03.PI_330858_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L7
PI337680 PI337680 4558 sorghum cultivar BAP PI337680 diploid 10 366100000 3854726c-2f17-45c6-8d98-58047b499831 IFFH_PCRfree_VER886-C06.PI_337680_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L8
PI337689 PI337689 4558 sorghum cultivar BAP PI337689 diploid 10 366100000 62711cf9-90b6-4396-be6d-55248739d98d IFFI_PCRfree_VER886-D06.PI_337689_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L11
PI365512 PI365512 4558 sorghum cultivar BAP PI365512 diploid 10 366100000 beb6a6fe-78f2-488d-9f38-1aaf7b93a45d IDTW_PCRfree_PI365512_ATTACTCG-TATAGCCT_Sorghum_I549_L1
PI365512 PI365512 4558 sorghum cultivar BAP PI365512 diploid 10 366100000 beb6a6fe-78f2-488d-9f38-1aaf7b93a45d IFLF_PCRfree_VER892-E08.PI_365512_TAATGCGC_Sorghum_I636a_L14
PI452542 PI452542 4558 sorghum cultivar BAP PI452542 diploid 10 366100000 0ff23ea5-344e-4f76-806a-de2a35025e97 IDXK_PCRfree_PI452542_TAATGCGC-CAGGACGT_Sorghum_I551_L5
PI452544 PI452544 4558 sorghum cultivar BAP PI452544 diploid 10 366100000 0f84d6f6-5bf7-4a02-bbd4-90909333b543 IDUD_PCRfree_PI452544_ATTACTCG-GTACTGAC_Sorghum_I549_L3
PI452619 PI452619 4558 sorghum cultivar BAP PI452619 diploid 10 366100000 447c5927-8ddd-4921-aeea-d7ab11a80bf1 IDXL_PCRfree_PI452619_TAATGCGC-GTACTGAC_Sorghum_I551_L6
PI452692 PI452692 4558 sorghum cultivar BAP PI452692 diploid 10 366100000 f5af3b3c-ac14-4cf8-a576-f82d021fac0f IDUE_PCRfree_PI452692_TCCGGAGA-TATAGCCT_Sorghum_I549_L3
PI453106 PI453106 4558 sorghum cultivar BAP PI453106 diploid 10 366100000 abc600d5-a294-496a-ad35-fa0640d9af11 IFEA_PCRfree_VER886-D02.PI_453106_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L10
PI453177 PI453177 4558 sorghum cultivar BAP PI453177 diploid 10 366100000 254723e9-69be-49dc-8bf8-e0f3c94a21fc IFEB_PCRfree_VER886-E02.PI_453177_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L13
PI453696 PI453696 4558 sorghum cultivar BAP PI453696 diploid 10 366100000 6185aef6-8454-4228-83d3-58095b9bf43a IFEC_PCRfree_VER886-F02.PI_453696_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L16
PI455217 PI455217 4558 sorghum cultivar BAP PI455217 diploid 10 366100000 8c06b1f5-97c6-48cb-939c-6320263a8a84 IDUF_PCRfree_PI455217_TCCGGAGA-ATAGAGGC_Sorghum_I549_L4
PI455280 PI455280 4558 sorghum cultivar BAP PI455280 diploid 10 366100000 79483e1c-c2e2-471d-82cf-5ee371471f4a IFED_PCRfree_VER886-G02.PI_455280_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L19
PI455301 PI455301 4558 sorghum cultivar BAP PI455301 diploid 10 366100000 fb9a7a64-6d35-4449-b9c3-ab98b9f4b258 IDUG_PCRfree_PI455301_TCCGGAGA-CCTATCCT_Sorghum_I549_L4
PI455307 PI455307 4558 sorghum cultivar BAP PI455307 diploid 10 366100000 a8380f3c-2b43-4c1e-9b26-175aca4e7d3b IDZR_PCRfree_PI455307_TCCGGAGA-CCTATCCT_Sorghum_I555_L4
PI455307 PI455307 4558 sorghum cultivar BAP PI455307 diploid 10 366100000 a8380f3c-2b43-4c1e-9b26-175aca4e7d3b IFLH_PCRfree_VER892-G08.PI_455307_TAATGCGC_Sorghum_I636b_L20
PI474825 PI474825 4558 sorghum cultivar BAP PI474825 diploid 10 366100000 fe96ec09-a929-4e81-9c2c-8f15783f7467 IFLZ_PCRfree_VER892-G10.PI_474825_TCCGCGAA_Sorghum_I636b_L21
PI506030 PI506030 4558 sorghum cultivar BAP PI506030 diploid 10 366100000 01138676-e8b3-40cc-abbb-c14a3ae9e034 IEBP_PCRfree_PI506030_TAATGCGC-TATAGCCT_Sorghum_I557_L3
PI511355 PI511355 4558 sorghum cultivar BAP PI511355 diploid 10 366100000 01122ac1-ceb7-4daf-8a7c-4ccd1baad5bc IDYP_PCRfree_PI511355_AGCGATAG-CCTATCCT_Sorghum_I552_L7
PI513898 PI513898 4558 sorghum cultivar BAP PI513898 diploid 10 366100000 f500b312-6f76-42d3-9967-537c8259a890 IDZH_PCRfree_PI513898_ATTACTCG-ATAGAGGC_Sorghum_I555_L1
PI514456 PI514456 4558 sorghum cultivar BAP PI514456 diploid 10 366100000 3ede5f43-6773-4ba5-a70a-094b3483207e IEAF_PCRfree_PI514456_CGCTCATT-GTACTGAC_Sorghum_I555_L8
PI521019 PI521019 4558 sorghum cultivar BAP PI521019 diploid 10 366100000 1ff6886f-7952-48b3-a3a2-b8da0aa88de1 IDZI_PCRfree_PI521019_ATTACTCG-CCTATCCT_Sorghum_I555_L1
PI521152 PI521152 4558 sorghum cultivar BAP PI521152 diploid 10 366100000 6b64f773-5bf5-4c40-83aa-40557e0d9538 IFGN_PCRfree_VER886-A10.PI_521152_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L3
PI521280 PI521280 4558 sorghum cultivar BAP PI521280 diploid 10 366100000 ebee2281-408c-4883-87d7-ec87b3b48d7d IDWL_PCRfree_PI521280_ATTCAGAA-GTACTGAC_Sorghum_I550_L6
PI521281 PI521281 4558 sorghum cultivar BAP PI521281 diploid 10 366100000 86f55daa-fa33-4e66-8313-4429aa4d3406 IDWM_PCRfree_PI521281_GAATTCGT-TATAGCCT_Sorghum_I550_L6
PI521290 PI521290 4558 sorghum cultivar BAP PI521290 diploid 10 366100000 f306896b-51e4-44f6-bd8e-677041042956 IDXH_PCRfree_PI521290_TAATGCGC-GGCTCTGA_Sorghum_I551_L4
PI524475 PI524475 4558 sorghum cultivar BAP PI524475 diploid 10 366100000 b366ee9f-1069-4da9-9121-af5d0b9885f7 IEBL_PCRfree_PI524475_CTGAAGCT-TAATCTTA_Sorghum_I557_L2
PI525049 PI525049 4558 sorghum cultivar BAP PI525049 diploid 10 366100000 3a488a5a-5a5e-4041-84dc-efcdaa3194e2 IFGG_PCRfree_VER886-B09.PI_525049_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L6
PI52606 PI52606 4558 sorghum cultivar BAP PI52606 diploid 10 366100000 3e5cfd4d-79f6-43ce-bedd-aa3a63723976 IFMB_PCRfree_VER892-A11.PI_52606_TCTCGCGC_Sorghum_I636a_L3
PI526905 PI526905 4558 sorghum cultivar BAP PI526905 diploid 10 366100000 8bba5714-4bdb-43fe-91af-88e12cd7e980 IDWU_PCRfree_PI526905_GAATTCGT-GTACTGAC_Sorghum_I550_L8
PI527045 PI527045 4558 sorghum cultivar BAP PI527045 diploid 10 366100000 c8ecfd05-39e7-4061-bbef-b106475995a8 IEBS_PCRfree_PI527045_TAATGCGC-GGCTCTGA_Sorghum_I557_L4
PI533752 PI533752 4558 sorghum cultivar BAP PI533752 diploid 10 366100000 41e84198-6870-4651-acc7-30c7d60fa5f9 IFGX_PCRfree_VER886-A11.PI_533752_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L3
PI533759 PI533759 4558 sorghum cultivar BAP PI533759 diploid 10 366100000 0c49e96b-9351-4395-ac22-7f3d3168b596 IFHJ_PCRfree_VER886-E12.PI_533759_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L15
PI533792 PI533792 4558 sorghum cultivar BAP PI533792 diploid 10 366100000 3788f357-729f-4f19-a65c-a16932b325f0 IFGM_PCRfree_VER886-H09.PI_533792_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L24
PI533863 PI533863 4558 sorghum cultivar BAP PI533863 diploid 10 366100000 dcb0d5ae-716d-46c2-862a-0c3ec290161c IFLW_PCRfree_VER892-D10.PI_533863_TCCGCGAA_Sorghum_I636a_L12
PI533902 PI533902 4558 sorghum cultivar BAP PI533902 diploid 10 366100000 b53a8046-3701-4bcd-a795-295f5e1d96ad IEBW_PCRfree_PI533902_TAATGCGC-CAGGACGT_Sorghum_I557_L5
PI533964 PI533964 4558 sorghum cultivar BAP PI533964 diploid 10 366100000 269ead3e-0e6c-471a-b84e-6e05ea1ae4b0 IFHL_PCRfree_VER886-G12.PI_533964_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L21
PI533998 PI533998 4558 sorghum cultivar BAP PI533998 diploid 10 366100000 f966880c-67cd-4794-baf4-67defd9efc29 IDXA_PCRfree_PI533998_CTGAAGCT-AGGCGAAG_Sorghum_I551_L2
PI534047 PI534047 4558 sorghum cultivar BAP PI534047 diploid 10 366100000 3b678fe0-381a-4795-8417-93ec57af1269 IDWX_PCRfree_PI534047_CTGAAGCT-ATAGAGGC_Sorghum_I551_L1
PI534120 PI534120 4558 sorghum cultivar BAP PI534120 diploid 10 366100000 e05f7796-5ebb-4016-9f11-1c9da22858e2 IEBY_PCRfree_PI534120_CGGCTATG-TATAGCCT_Sorghum_I557_L6
PI534157 PI534157 4558 sorghum cultivar BAP PI534157 diploid 10 366100000 299c412e-6b11-46c6-8f60-4992faf5b12c IFHK_PCRfree_VER886-F12.PI_534157_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L18
PI534165 PI534165 4558 sorghum cultivar BAP PI534165 diploid 10 366100000 52277d98-3ccd-4b40-a892-025b8b21cff5 IEBT_PCRfree_PI534165_TAATGCGC-AGGCGAAG_Sorghum_I557_L5
PI535783 PI535783 4558 sorghum cultivar BAP PI535783 diploid 10 366100000 7390bc3b-04ee-4b14-90db-5f1c5e75979f IECR_PCRfree_PI535783_TCTCGCGC-CCTATCCT_Sorghum_I558_L4
PI535783 PI535783 4558 sorghum cultivar BAP PI535783 diploid 10 366100000 7390bc3b-04ee-4b14-90db-5f1c5e75979f IFMK_PCRfree_VER892-B12.PI_535783_AGCGATAG_Sorghum_I636a_L6
PI535785 PI535785 4558 sorghum cultivar BAP PI535785 diploid 10 366100000 22484c33-6e65-48ef-8b2f-ba738c675569 IDYI_PCRfree_PI535785_TCTCGCGC-AGGCGAAG_Sorghum_I552_L5
PI535792 PI535792 4558 sorghum cultivar BAP PI535792 diploid 10 366100000 38b6e3d0-f11e-493f-8a40-dcd069b96247 IEBU_PCRfree_PI535792_TAATGCGC-TAATCTTA_Sorghum_I557_L5
PI535793 PI535793 4558 sorghum cultivar BAP PI535793 diploid 10 366100000 e5ee2337-6cdc-4f1e-8f39-4c5e819f6c3e IECQ_PCRfree_PI535793_TCTCGCGC-ATAGAGGC_Sorghum_I558_L4
PI535793 PI535793 4558 sorghum cultivar BAP PI535793 diploid 10 366100000 e5ee2337-6cdc-4f1e-8f39-4c5e819f6c3e IFMJ_PCRfree_VER892-A12.PI_535793_AGCGATAG_Sorghum_I636a_L3
PI535794 PI535794 4558 sorghum cultivar BAP PI535794 diploid 10 366100000 f28e42c8-387d-4feb-bca9-54316e7ede3b IDXC_PCRfree_PI535794_CTGAAGCT-CAGGACGT_Sorghum_I551_L3
PI535795 PI535795 4558 sorghum cultivar BAP PI535795 diploid 10 366100000 9f8752e1-1c16-4bee-867a-7255b7b3f768 IDYJ_PCRfree_PI535795_TCTCGCGC-TAATCTTA_Sorghum_I552_L5
PI535796 PI535796 4558 sorghum cultivar BAP PI535796 diploid 10 366100000 3705f501-2e72-4110-ab9e-8fdc4fc4e4bb IDYK_PCRfree_PI535796_TCTCGCGC-CAGGACGT_Sorghum_I552_L5
PI540518 PI540518 4558 sorghum cultivar BAP PI540518 diploid 10 366100000 62adaab4-a4e5-442c-9b83-c0f9e61d17ac IDWR_PCRfree_PI540518_GAATTCGT-AGGCGAAG_Sorghum_I550_L7
PI542718 PI542718 4558 sorghum cultivar BAP PI542718 diploid 10 366100000 e71176c1-3f31-4f43-a93d-98ed9713239f IFGP_PCRfree_VER886-B10.PI_542718_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L6
PI550604 PI550604 4558 sorghum cultivar BAP PI550604 diploid 10 366100000 4963b150-6cd5-4eaf-9b36-f634d377888a IDXE_PCRfree_PI550604_TAATGCGC-TATAGCCT_Sorghum_I551_L3
PI552851 PI552851 4558 sorghum cultivar BAP PI552851 diploid 10 366100000 84d36b66-9cb8-445b-9b2f-c4123e71b446 IECB_PCRfree_PI552851_CGGCTATG-GGCTCTGA_Sorghum_I557_L7
PI561072 PI561072 4558 sorghum cultivar BAP PI561072 diploid 10 366100000 cbc9be05-6357-4332-a9fa-77362f96fa85 IDWZ_PCRfree_PI561072_CTGAAGCT-GGCTCTGA_Sorghum_I551_L2
PI562717 PI562717 4558 sorghum cultivar BAP PI562717 diploid 10 366100000 51939d24-7874-497c-9b11-3e4f1a64587d IDWQ_PCRfree_PI562717_GAATTCGT-GGCTCTGA_Sorghum_I550_L7
PI562732 PI562732 4558 sorghum cultivar BAP PI562732 diploid 10 366100000 82b90fb0-5d4f-4d65-beb0-c8fdfdecbabe IDYC_PCRfree_PI562732_TCCGCGAA-CAGGACGT_Sorghum_I552_L3
PI562781 PI562781 4558 sorghum cultivar BAP PI562781 diploid 10 366100000 b2ea3ee1-c26b-42c4-9c6a-dd590b3bcd59 IEBB_PCRfree_PI562781_GAATTCGT-GGCTCTGA_Sorghum_I556_L7
PI562897 PI562897 4558 sorghum cultivar BAP PI562897 diploid 10 366100000 bff0afb3-3368-4140-810d-9c5af9fa16bf IDZT_PCRfree_PI562897_TCCGGAGA-AGGCGAAG_Sorghum_I555_L5
PI562897 PI562897 4558 sorghum cultivar BAP PI562897 diploid 10 366100000 bff0afb3-3368-4140-810d-9c5af9fa16bf IFLJ_PCRfree_VER892-A09.PI_562897_CGGCTATG_Sorghum_I636a_L3
PI562970 PI562970 4558 sorghum cultivar BAP PI562970 diploid 10 366100000 a61d2dd3-3a7b-4b0a-aa60-936d6057fd97 IDUH_PCRfree_PI562970_TCCGGAGA-GGCTCTGA_Sorghum_I549_L4
PI562971 PI562971 4558 sorghum cultivar BAP PI562971 diploid 10 366100000 f1431a30-c0db-4473-810d-60b34ab158a8 IDUI_PCRfree_PI562971_TCCGGAGA-AGGCGAAG_Sorghum_I549_L5
PI562971 PI562971 4558 sorghum cultivar BAP PI562971 diploid 10 366100000 f1431a30-c0db-4473-810d-60b34ab158a8 IFLI_PCRfree_VER892-H08.PI_562971_TAATGCGC_Sorghum_I636b_L23
PI562981 PI562981 4558 sorghum cultivar BAP PI562981 diploid 10 366100000 a1c4570c-d118-4c18-b7a0-32ada6a9355c IDUC_PCRfree_PI562981_ATTACTCG-CAGGACGT_Sorghum_I549_L3
PI562982 PI562982 4558 sorghum cultivar BAP PI562982 diploid 10 366100000 476a7bc3-fb0a-4d8f-b4d7-45cdef06bf83 IDZM_PCRfree_PI562982_ATTACTCG-CAGGACGT_Sorghum_I555_L3
PI562985 PI562985 4558 sorghum cultivar BAP PI562985 diploid 10 366100000 78d55afa-9f83-49a6-8388-690099b9ef8e IDTX_PCRfree_PI562985_ATTACTCG-ATAGAGGC_Sorghum_I549_L1
PI562990 PI562990 4558 sorghum cultivar BAP PI562990 diploid 10 366100000 10fe1623-78de-425e-8cf3-9a6f8f1dd371 IEBK_PCRfree_PI562990_CTGAAGCT-AGGCGAAG_Sorghum_I557_L2
PI562991 PI562991 4558 sorghum cultivar BAP PI562991 diploid 10 366100000 f31303a7-f5e2-44bb-b6c2-75ffd9bd6198 IDZU_PCRfree_PI562991_TCCGGAGA-TAATCTTA_Sorghum_I555_L5
PI562991 PI562991 4558 sorghum cultivar BAP PI562991 diploid 10 366100000 f31303a7-f5e2-44bb-b6c2-75ffd9bd6198 IFLK_PCRfree_VER892-B09.PI_562991_CGGCTATG_Sorghum_I636a_L6
PI562994 PI562994 4558 sorghum cultivar BAP PI562994 diploid 10 366100000 4f1f7a84-cdf3-4b5e-8119-02c4c1419f59 IFLL_PCRfree_VER892-C09.PI_562994_CGGCTATG_Sorghum_I636a_L9
PI562997 PI562997 4558 sorghum cultivar BAP PI562997 diploid 10 366100000 8a02dc27-3b07-48e0-bd5b-35bb029b590a IDZN_PCRfree_PI562997_ATTACTCG-GTACTGAC_Sorghum_I555_L3
PI562998 PI562998 4558 sorghum cultivar BAP PI562998 diploid 10 366100000 1145abd2-b0a4-4425-acda-256bea603200 IEBH_PCRfree_PI562998_CTGAAGCT-ATAGAGGC_Sorghum_I557_L1
PI563002 PI563002 4558 sorghum cultivar BAP PI563002 diploid 10 366100000 73bbfc9e-c61a-4ec3-ada7-2a12b322692d IDZP_PCRfree_PI563002_TCCGGAGA-TATAGCCT_Sorghum_I555_L3
PI563009 PI563009 4558 sorghum cultivar BAP PI563009 diploid 10 366100000 e908e769-520f-40e2-9c8f-087be330742a IDWF_PCRfree_PI563009_ATTCAGAA-ATAGAGGC_Sorghum_I550_L4
PI563020 PI563020 4558 sorghum cultivar BAP PI563020 diploid 10 366100000 9dae9cfa-1492-402b-af0e-ca1da9472603 IDWP_PCRfree_PI563020_GAATTCGT-CCTATCCT_Sorghum_I550_L7
PI563021 PI563021 4558 sorghum cultivar BAP PI563021 diploid 10 366100000 ed4918f6-243a-49e3-8d12-79f63f4bdf1f IEBN_PCRfree_PI563021_CTGAAGCT-GTACTGAC_Sorghum_I557_L3
PI563022 PI563022 4558 sorghum cultivar BAP PI563022 diploid 10 366100000 19d587e8-731b-47e1-b412-17d055ec74e3 IDZQ_PCRfree_PI563022_TCCGGAGA-ATAGAGGC_Sorghum_I555_L4
PI563032 PI563032 4558 sorghum cultivar BAP PI563032 diploid 10 366100000 4a014b39-ee29-4d19-889f-66ca2a76244a IDYM_PCRfree_PI563032_AGCGATAG-TATAGCCT_Sorghum_I552_L6
PI563196 PI563196 4558 sorghum cultivar BAP PI563196 diploid 10 366100000 82f3ee4c-6402-49fe-be5c-b18ed9fb94d6 IEBC_PCRfree_PI563196_GAATTCGT-AGGCGAAG_Sorghum_I556_L7
PI563329 PI563329 4558 sorghum cultivar BAP PI563329 diploid 10 366100000 3c9027b2-8bb6-4589-b8d1-74149324543b IFEG_PCRfree_VER886-B03.PI_563329_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L4
PI563332 PI563332 4558 sorghum cultivar BAP PI563332 diploid 10 366100000 0cf04017-9df4-460b-a272-4449f227fde2 IFEI_PCRfree_VER886-D03.PI_563332_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L10
PI563338 PI563338 4558 sorghum cultivar BAP PI563338 diploid 10 366100000 247637f0-b7dd-4f02-a0e0-39a7c55c453b IFEJ_PCRfree_VER886-E03.PI_563338_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L13
PI563348 PI563348 4558 sorghum cultivar BAP PI563348 diploid 10 366100000 f93d964e-7eaa-48e9-9888-1108aa4326e1 IFJD_PCRfree_VER892-C02.PI_563348_TCCGGAGA_Sorghum_I636a_L7
PI563350 PI563350 4558 sorghum cultivar BAP PI563350 diploid 10 366100000 b0fb9c81-fbed-4141-a1ba-282a35561bcc IFEK_PCRfree_VER886-F03.PI_563350_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L16
PI563355 PI563355 4558 sorghum cultivar BAP PI563355 diploid 10 366100000 dc2f7250-f1db-40ce-8e09-c4833a14aee3 IDZJ_PCRfree_PI563355_ATTACTCG-GGCTCTGA_Sorghum_I555_L2
PI564163 PI564163 4558 sorghum cultivar BAP PI564163 diploid 10 366100000 0ba28636-e634-428a-aa58-4346a20de326 IDWY_PCRfree_PI564163_CTGAAGCT-CCTATCCT_Sorghum_I551_L1
PI566819 PI566819 4558 sorghum cultivar BAP PI566819 diploid 10 366100000 e5c9836e-ac55-473f-984e-9fac69e10553 IFDY_PCRfree_VER886-B02.PI_566819_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L4
PI568717 PI568717 4558 sorghum cultivar BAP PI568717 diploid 10 366100000 756d137d-e889-47b8-8b3d-484c395a721b IFGE_PCRfree_VER886-H08.PI_568717_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L23
PI569097 PI569097 4558 sorghum cultivar BAP PI569097 diploid 10 366100000 d3738d12-56af-4426-8963-63215065eb0b IFFK_PCRfree_VER886-F06.PI_569097_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L17
PI569148 PI569148 4558 sorghum cultivar BAP PI569148 diploid 10 366100000 5ac6c4ab-0404-402c-bb4d-30336a2031d4 IFFL_PCRfree_VER886-G06.PI_569148_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L20
PI569244 PI569244 4558 sorghum cultivar BAP PI569244 diploid 10 366100000 0017a7f9-bc2d-48e9-a5f8-299a9b61eef1 IFKA_PCRfree_VER892-H04.PI_569244_GAGATTCC_Sorghum_I636b_L22
PI569264 PI569264 4558 sorghum cultivar BAP PI569264 diploid 10 366100000 9c830d04-2c35-40c7-8350-f713629b7c6c IFKB_PCRfree_VER892-A05.PI_569264_ATTCAGAA_Sorghum_I636a_L2
PI569416 PI569416 4558 sorghum cultivar BAP PI569416 diploid 10 366100000 ac3ae692-7777-4f40-899c-bd48ca2138c5 IFIX_PCRfree_VER892-E01.PI_569416_ATTACTCG_Sorghum_I636a_L13
PI569418 PI569418 4558 sorghum cultivar BAP PI569418 diploid 10 366100000 962f9ba6-849a-413a-bd25-1a251d5d7fca IFKP_PCRfree_VER892-F06.PI_569418_GAATTCGT_Sorghum_I636b_L17
PI569419 PI569419 4558 sorghum cultivar BAP PI569419 diploid 10 366100000 860a38cc-d60a-4f45-ac24-61fedda06fdf IFIY_PCRfree_VER892-F01.PI_569419_ATTACTCG_Sorghum_I636a_L16
PI569420 PI569420 4558 sorghum cultivar BAP PI569420 diploid 10 366100000 ec65a095-18e3-4482-843a-43f70a5132f6 IFJC_PCRfree_VER892-B02.PI_569420_TCCGGAGA_Sorghum_I636a_L4
PI569422 PI569422 4558 sorghum cultivar BAP PI569422 diploid 10 366100000 e7a302b3-c755-4957-bab6-8b72befb1141 IFKY_PCRfree_VER892-F07.PI_569422_CTGAAGCT_Sorghum_I636b_L17
PI569423 PI569423 4558 sorghum cultivar BAP PI569423 diploid 10 366100000 48cc2c1e-9f02-4a78-8a38-38ab3ed403b5 IFFU_PCRfree_VER886-G07.PI_569423_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L20
PI569425 PI569425 4558 sorghum cultivar BAP PI569425 diploid 10 366100000 5ad032a1-4c8a-490f-ba55-87bd94befe82 IFDQ_PCRfree_VER886-C01.PI_569425_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L7
PI569427 PI569427 4558 sorghum cultivar BAP PI569427 diploid 10 366100000 1e0ba271-096d-49df-8b42-7957c1e98c27 IFFY_PCRfree_VER886-B08.PI_569427_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L5
PI569433 PI569433 4558 sorghum cultivar BAP PI569433 diploid 10 366100000 ee67fb80-a992-41ad-90f2-942e7f1f1fa4 IFDT_PCRfree_VER886-F01.PI_569433_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L16
PI569435 PI569435 4558 sorghum cultivar BAP PI569435 diploid 10 366100000 6ff039aa-8ee3-4faa-82dc-ff6d68c66899 IFFR_PCRfree_VER886-D07.PI_569435_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L11
PI569443 PI569443 4558 sorghum cultivar BAP PI569443 diploid 10 366100000 7a21d9de-c0fa-4e7d-8a76-1b2bb450d5c2 IFDS_PCRfree_VER886-E01.PI_569443_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L13
PI569445 PI569445 4558 sorghum cultivar BAP PI569445 diploid 10 366100000 36232bbc-3691-4dfd-b439-05ed39b721b1 IFGD_PCRfree_VER886-G08.PI_569445_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L20
PI569446 PI569446 4558 sorghum cultivar BAP PI569446 diploid 10 366100000 2cdf4d25-d860-4f45-a952-5bb33e8ff877 IFDZ_PCRfree_VER886-C02.PI_569446_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L7
PI569447 PI569447 4558 sorghum cultivar BAP PI569447 diploid 10 366100000 7445385f-8d42-458c-9712-7c4047ebd6bd IFGL_PCRfree_VER886-G09.PI_569447_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L21
PI569453 PI569453 4558 sorghum cultivar BAP PI569453 diploid 10 366100000 926c81d7-36bc-4e07-ad7e-4a7768d4e39c IFFT_PCRfree_VER886-F07.PI_569453_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L17
PI569454 PI569454 4558 sorghum cultivar BAP PI569454 diploid 10 366100000 d1c5e2d9-0a1d-41d8-b445-e980896aa6a6 IFIZ_PCRfree_VER892-G01.PI_569454_ATTACTCG_Sorghum_I636b_L19
PI569455 PI569455 4558 sorghum cultivar BAP PI569455 diploid 10 366100000 5af26b6e-b450-4359-95ac-67556658ce3d IFFW_PCRfree_VER886-H07.PI_569455_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L23
PI569457 PI569457 4558 sorghum cultivar BAP PI569457 diploid 10 366100000 74bae204-f0af-409a-869d-d9dacd73683d IFGC_PCRfree_VER886-F08.PI_569457_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L17
PI569458 PI569458 4558 sorghum cultivar BAP PI569458 diploid 10 366100000 4ab1727e-efb3-4d84-b7cc-2e23a7f1be9f IFKX_PCRfree_VER892-E07.PI_569458_CTGAAGCT_Sorghum_I636a_L14
PI569459 PI569459 4558 sorghum cultivar BAP PI569459 diploid 10 366100000 7b6a3caa-ef26-4794-8390-7d9a750d2277 IFFX_PCRfree_VER886-A08.PI_569459_TAATGCGC_Sorghum_I630a_L2
PI569460 PI569460 4558 sorghum cultivar BAP PI569460 diploid 10 366100000 f342e812-feb1-43ea-ad79-1545916e75ce IFKZ_PCRfree_VER892-G07.PI_569460_CTGAAGCT_Sorghum_I636b_L20
PI569465 PI569465 4558 sorghum cultivar BAP PI569465 diploid 10 366100000 0750e3f1-7eb1-4e6d-83fa-898c535881b9 IFFS_PCRfree_VER886-E07.PI_569465_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L14
PI569886 PI569886 4558 sorghum cultivar BAP PI569886 diploid 10 366100000 6b56c933-cbf5-434a-bebc-f976ed1d8ea4 IFFM_PCRfree_VER886-H06.PI_569886_GAATTCGT_Sorghum_I630a_L23
PI570031 PI570031 4558 sorghum cultivar BAP PI570031 diploid 10 366100000 73c67054-8a74-4fe3-bed5-406fcdaeb615 IFKC_PCRfree_VER892-B05.PI_570031_ATTCAGAA_Sorghum_I636a_L5
PI570038 PI570038 4558 sorghum cultivar BAP PI570038 diploid 10 366100000 0f53fa04-e19a-4f36-ba30-b6fc369a2b94 IFKD_PCRfree_VER892-C05.PI_570038_ATTCAGAA_Sorghum_I636a_L8
PI570039 PI570039 4558 sorghum cultivar BAP PI570039 diploid 10 366100000 8fe6c74e-1cea-4b4e-b4d0-df2d9a5232ce IFKE_PCRfree_VER892-D05.PI_570039_ATTCAGAA_Sorghum_I636a_L11
PI570042 PI570042 4558 sorghum cultivar BAP PI570042 diploid 10 366100000 5e79c252-de10-4645-ba38-9e14eaf2ec69 IFKF_PCRfree_VER892-E05.PI_570042_ATTCAGAA_Sorghum_I636a_L14
PI570053 PI570053 4558 sorghum cultivar BAP PI570053 diploid 10 366100000 82a93f10-ce3e-4979-b215-c64822c9bab8 IFKG_PCRfree_VER892-F05.PI_570053_ATTCAGAA_Sorghum_I636b_L17
PI570071 PI570071 4558 sorghum cultivar BAP PI570071 diploid 10 366100000 cb594216-951a-425a-8c39-bd4932712f5b IFKH_PCRfree_VER892-G05.PI_570071_ATTCAGAA_Sorghum_I636b_L20
PI570073 PI570073 4558 sorghum cultivar BAP PI570073 diploid 10 366100000 93eac6b1-cf91-4118-9333-6dba799d71cd IEAG_PCRfree_PI570073_GAGATTCC-TATAGCCT_Sorghum_I556_L1
PI570074 PI570074 4558 sorghum cultivar BAP PI570074 diploid 10 366100000 6b531a1a-0d6e-4512-9d45-143ae6fbaa68 IDUY_PCRfree_PI570074_GAGATTCC-CCTATCCT_Sorghum_I550_L1
PI570075 PI570075 4558 sorghum cultivar BAP PI570075 diploid 10 366100000 861fa79c-400d-4a36-812b-694b06f54193 IFLP_PCRfree_VER892-F09.PI_570075_CGGCTATG_Sorghum_I636b_L18
PI570076 PI570076 4558 sorghum cultivar BAP PI570076 diploid 10 366100000 7f4d43e9-30ea-4703-91fb-ebe70c034f51 IEAH_PCRfree_PI570076_GAGATTCC-ATAGAGGC_Sorghum_I556_L1
PI570085 PI570085 4558 sorghum cultivar BAP PI570085 diploid 10 366100000 3c3ad6dc-1791-4e2e-bc61-e25964713e5e IEAI_PCRfree_PI570085_GAGATTCC-CCTATCCT_Sorghum_I556_L1
PI570087 PI570087 4558 sorghum cultivar BAP PI570087 diploid 10 366100000 10cab820-2be9-48bd-a269-34b938c0d392 IDUZ_PCRfree_PI570087_GAGATTCC-GGCTCTGA_Sorghum_I550_L2
PI570090 PI570090 4558 sorghum cultivar BAP PI570090 diploid 10 366100000 1026d070-31cc-4935-b5aa-75fb2c3a49b9 IEAJ_PCRfree_PI570090_GAGATTCC-GGCTCTGA_Sorghum_I556_L2
PI570091 PI570091 4558 sorghum cultivar BAP PI570091 diploid 10 366100000 ced730b1-a155-4b62-9208-71287dd9d5a6 IDWA_PCRfree_PI570091_GAGATTCC-AGGCGAAG_Sorghum_I550_L2
PI570096 PI570096 4558 sorghum cultivar BAP PI570096 diploid 10 366100000 a8355488-6eed-4853-8d4b-3b864c914bbc IEAK_PCRfree_PI570096_GAGATTCC-AGGCGAAG_Sorghum_I556_L2
PI570106 PI570106 4558 sorghum cultivar BAP PI570106 diploid 10 366100000 5b2089d2-75d3-4508-8474-e0cf7170d721 IEAL_PCRfree_PI570106_GAGATTCC-TAATCTTA_Sorghum_I556_L2
PI570110 PI570110 4558 sorghum cultivar BAP PI570110 diploid 10 366100000 a282fe91-60ae-40cb-81ac-0bd59757da96 IEAM_PCRfree_PI570110_GAGATTCC-CAGGACGT_Sorghum_I556_L3
PI570110 PI570110 4558 sorghum cultivar BAP PI570110 diploid 10 366100000 a282fe91-60ae-40cb-81ac-0bd59757da96 IFLQ_PCRfree_VER892-G09.PI_570110_CGGCTATG_Sorghum_I636b_L21
PI570114 PI570114 4558 sorghum cultivar BAP PI570114 diploid 10 366100000 cb5e43ff-ca47-4e5f-a161-c89f744b1959 IEAN_PCRfree_PI570114_GAGATTCC-GTACTGAC_Sorghum_I556_L3
PI570145 PI570145 4558 sorghum cultivar BAP PI570145 diploid 10 366100000 dbf55f71-f80e-4dc5-b27c-216fe1636944 IEAP_PCRfree_PI570145_ATTCAGAA-TATAGCCT_Sorghum_I556_L3
PI570371 PI570371 4558 sorghum cultivar BAP PI570371 diploid 10 366100000 fc81702d-48e8-4a7e-9ad5-b7c7be952eef IDWB_PCRfree_PI570371_GAGATTCC-TAATCTTA_Sorghum_I550_L2
PI570373 PI570373 4558 sorghum cultivar BAP PI570373 diploid 10 366100000 fd5b422b-4e36-40b2-a5ce-626b8faacddc IFLT_PCRfree_VER892-B10.PI_570373_TCCGCGAA_Sorghum_I636a_L6
PI570388 PI570388 4558 sorghum cultivar BAP PI570388 diploid 10 366100000 e6ab794d-f6a0-422e-976f-0e868d8d26dc IFMH_PCRfree_VER892-G11.PI_570388_TCTCGCGC_Sorghum_I636b_L21
PI570393 PI570393 4558 sorghum cultivar BAP PI570393 diploid 10 366100000 b7ae60ce-959a-4aa1-b300-daa14d720d5e IEAZ_PCRfree_PI570393_GAATTCGT-ATAGAGGC_Sorghum_I556_L6
PI570400 PI570400 4558 sorghum cultivar BAP PI570400 diploid 10 366100000 8948c7cf-3a1a-4159-8430-78ef86a7cfb8 IEBF_PCRfree_PI570400_GAATTCGT-GTACTGAC_Sorghum_I556_L8
PI570431 PI570431 4558 sorghum cultivar BAP PI570431 diploid 10 366100000 02882ccf-2830-4906-a19c-dfddb6e570b7 IFKI_PCRfree_VER892-H05.PI_570431_ATTCAGAA_Sorghum_I636b_L23
PI573193 PI573193 4558 sorghum cultivar BAP PI573193 diploid 10 366100000 f420ac5b-104f-413e-8f33-afcf4e6e15e0 IDZG_PCRfree_PI573193_ATTACTCG-TATAGCCT_Sorghum_I555_L1
PI576366 PI576366 4558 sorghum cultivar BAP PI576366 diploid 10 366100000 8d88e812-3249-4a97-89fb-4b0a0a6327be IFHG_PCRfree_VER886-B12.PI_576366_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L6
PI576399 PI576399 4558 sorghum cultivar BAP PI576399 diploid 10 366100000 630b9e11-b113-4bfa-a137-77241145ab79 IECZ_PCRfree_PI576399_AGCGATAG-ATAGAGGC_Sorghum_I558_L6
PI576401 PI576401 4558 sorghum cultivar BAP PI576401 diploid 10 366100000 6bf2d2e7-8806-4721-b603-9973b999ff13 IFGJ_PCRfree_VER886-E09.PI_576401_CGGCTATG_Sorghum_I630a_L15
PI583832 PI583832 4558 sorghum cultivar BAP PI583832 diploid 10 366100000 62ccdfcf-43e1-4e0f-bb50-4436eff798db IEDA_PCRfree_PI583832_AGCGATAG-CCTATCCT_Sorghum_I558_L7
PI585406 PI585406 4558 sorghum cultivar BAP PI585406 diploid 10 366100000 37019ec0-c054-4ed5-b0e5-76eaaec9c16a IEAQ_PCRfree_PI585406_ATTCAGAA-ATAGAGGC_Sorghum_I556_L4
PI585448 PI585448 4558 sorghum cultivar BAP PI585448 diploid 10 366100000 226bf366-66f6-423e-a38b-f8413a52fd96 IEAR_PCRfree_PI585448_ATTCAGAA-CCTATCCT_Sorghum_I556_L4
PI585452 PI585452 4558 sorghum cultivar BAP PI585452 diploid 10 366100000 3ee7c971-6d0e-4844-9757-94ec28080fe2 IEAS_PCRfree_PI585452_ATTCAGAA-GGCTCTGA_Sorghum_I556_L4
PI585454 PI585454 4558 sorghum cultivar BAP PI585454 diploid 10 366100000 b5fdbd20-d5ea-4d55-8f7e-c057c2de2934 IEAT_PCRfree_PI585454_ATTCAGAA-AGGCGAAG_Sorghum_I556_L5
PI585461 PI585461 4558 sorghum cultivar BAP PI585461 diploid 10 366100000 cb914303-77d2-4917-bc9d-da44277281fb IEAU_PCRfree_PI585461_ATTCAGAA-TAATCTTA_Sorghum_I556_L5
PI585467 PI585467 4558 sorghum cultivar BAP PI585467 diploid 10 366100000 2b3438c6-8b3f-48d7-ad2b-cf3c7e8d48ec IEAW_PCRfree_PI585467_ATTCAGAA-CAGGACGT_Sorghum_I556_L5
PI585577 PI585577 4558 sorghum cultivar BAP PI585577 diploid 10 366100000 8e40e1e3-228b-4a22-b7b7-3eff781303ea IEAX_PCRfree_PI585577_ATTCAGAA-GTACTGAC_Sorghum_I556_L6
PI585608 PI585608 4558 sorghum cultivar BAP PI585608 diploid 10 366100000 98b6133c-76f9-46ae-a6e1-e49f96a99d65 IEAY_PCRfree_PI585608_GAATTCGT-TATAGCCT_Sorghum_I556_L6
PI585961 PI585961 4558 sorghum cultivar BAP PI585961 diploid 10 366100000 33134da8-d34f-4d69-8b8c-fa6a0be70e49 IDWC_PCRfree_PI585961_GAGATTCC-CAGGACGT_Sorghum_I550_L3
PI585966 PI585966 4558 sorghum cultivar BAP PI585966 diploid 10 366100000 c19163c9-9d31-4688-a27b-d4cc1e4829b6 IDUA_PCRfree_PI585966_ATTACTCG-AGGCGAAG_Sorghum_I549_L2
PI585966 PI585966 4558 sorghum cultivar BAP PI585966 diploid 10 366100000 c19163c9-9d31-4688-a27b-d4cc1e4829b6 IFLG_PCRfree_VER892-F08.PI_585966_TAATGCGC_Sorghum_I636b_L17
PI586435 PI586435 4558 sorghum cultivar BAP PI586435 diploid 10 366100000 83ca3458-f3f8-441b-88f3-f7209956f10d IFLD_PCRfree_VER892-C08.PI_586435_TAATGCGC_Sorghum_I636a_L8
PI586499 PI586499 4558 sorghum cultivar BAP PI586499 diploid 10 366100000 e94deb10-bbf1-4e1b-b0f4-841257ca056d IFFN_PCRfree_VER886-A07.PI_586499_CTGAAGCT_Sorghum_I630a_L2
PI586541 PI586541 4558 sorghum cultivar BAP PI586541 diploid 10 366100000 e2ac2553-bab5-4475-ba09-b59f3fffb060 IDYT_PCRfree_PI586541_AGCGATAG-CAGGACGT_Sorghum_I552_L8
PI586541 PI586541 4558 sorghum cultivar BAP PI586541 diploid 10 366100000 e2ac2553-bab5-4475-ba09-b59f3fffb060 IFMP_PCRfree_VER892-F12.PI_586541_AGCGATAG_Sorghum_I636b_L18
PI593916 PI593916 4558 sorghum cultivar BAP PI593916 diploid 10 366100000 e0e828f3-d623-49f6-a656-68ff40d9e9c3 IDWW_PCRfree_PI593916_CTGAAGCT-TATAGCCT_Sorghum_I551_L1
PI595699 PI595699 4558 sorghum cultivar BAP PI595699 diploid 10 366100000 86e2fc03-0491-480a-b38f-a8fc48e74dd0 IFME_PCRfree_VER892-D11.PI_595699_TCTCGCGC_Sorghum_I636a_L12
PI595741 PI595741 4558 sorghum cultivar BAP PI595741 diploid 10 366100000 0f9f9e65-d26b-4147-82a7-081810067843 IFMD_PCRfree_VER892-C11.PI_595741_TCTCGCGC_Sorghum_I636a_L9
PI606706 PI606706 4558 sorghum cultivar BAP PI606706 diploid 10 366100000 546cbb86-12f7-49fb-84d5-5c56858f2b76 IFHM_PCRfree_VER886-H12.PI_606706_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L24
PI619807 PI619807 4558 sorghum cultivar BAP PI619807 diploid 10 366100000 f5e49050-1dd5-49c0-9d37-d189a7b820cd IDXU_PCRfree_PI619807_CGGCTATG-GTACTGAC_Sorghum_I551_L8
PI619838 PI619838 4558 sorghum cultivar BAP PI619838 diploid 10 366100000 508a92cf-6c10-4053-b2e3-1a8a9534ee85 IEBA_PCRfree_PI619838_GAATTCGT-CCTATCCT_Sorghum_I556_L7
PI620072 PI620072 4558 sorghum cultivar BAP PI620072 diploid 10 366100000 6fc40ec5-74cb-4b7b-bbdf-1ead75e781bf IDWE_PCRfree_PI620072_ATTCAGAA-TATAGCCT_Sorghum_I550_L3
PI620157 PI620157 4558 sorghum cultivar BAP PI620157 diploid 10 366100000 ad526925-f6c9-46f5-99b5-03e514293b33 IFKM_PCRfree_VER892-D06.PI_620157_GAATTCGT_Sorghum_I636a_L11
PI629059 PI629059 4558 sorghum cultivar BAP PI629059 diploid 10 366100000 a926a2d0-7fb6-4604-aa5a-256e7d3d78c9 IFLY_PCRfree_VER892-F10.PI_629059_TCCGCGAA_Sorghum_I636b_L18
PI63715 PI63715 4558 sorghum cultivar BAP PI63715 diploid 10 366100000 0a32f153-53fd-4bd4-a636-aa2e456751ae IFLE_PCRfree_VER892-D08.PI_63715_TAATGCGC_Sorghum_I636a_L11
PI641810 PI641810 4558 sorghum cultivar BAP PI641810 diploid 10 366100000 086ca8d0-6495-4429-bbab-f0cbb90e7d7f IFIW_PCRfree_VER892-D01.PI_641810_ATTACTCG_Sorghum_I636a_L10
PI641815 PI641815 4558 sorghum cultivar BAP PI641815 diploid 10 366100000 9d0d73ba-ecaa-4e1f-98e7-032986351218 IFJA_PCRfree_VER892-H01.PI_641815_ATTACTCG_Sorghum_I636b_L22
PI641817 PI641817 4558 sorghum cultivar BAP PI641817 diploid 10 366100000 518f1a4d-4978-4319-802b-c6ce7ea517b2 IFJB_PCRfree_VER892-A02.PI_641817_TCCGGAGA_Sorghum_I636a_L1
PI641821 PI641821 4558 sorghum cultivar BAP PI641821 diploid 10 366100000 8e49cb00-205d-48a1-9735-7fd74fb7f062 IFEF_PCRfree_VER886-A03.PI_641821_CGCTCATT_Sorghum_I630a_L1
PI641824 PI641824 4558 sorghum cultivar BAP PI641824 diploid 10 366100000 494e57c1-d185-4ab1-802c-994c2336e948 IDXY_PCRfree_PI641824_TCCGCGAA-CCTATCCT_Sorghum_I552_L1
PI641829 PI641829 4558 sorghum cultivar BAP PI641829 diploid 10 366100000 fbbbb382-2016-4d93-982f-ff2b6431930c IFKQ_PCRfree_VER892-G06.PI_641829_GAATTCGT_Sorghum_I636b_L20
PI641830 PI641830 4558 sorghum cultivar BAP PI641830 diploid 10 366100000 6af779e5-2734-407e-82d0-d28a49af1bce IFKR_PCRfree_VER892-H06.PI_641830_GAATTCGT_Sorghum_I636b_L23
PI641834 PI641834 4558 sorghum cultivar BAP PI641834 diploid 10 366100000 7c6139e0-4f2b-4614-b4e6-4ffc419bfcf4 IECX_PCRfree_PI641834_TCTCGCGC-GTACTGAC_Sorghum_I558_L6
PI641835 PI641835 4558 sorghum cultivar BAP PI641835 diploid 10 366100000 f185d95d-cec0-4ddf-89c2-a1c2e041f580 IFLA_PCRfree_VER892-H07.PI_641835_CTGAAGCT_Sorghum_I636b_L23
PI641850 PI641850 4558 sorghum cultivar BAP PI641850 diploid 10 366100000 78267e9c-7ab5-4ff4-8152-2c66bd9d2eb7 IFGU_PCRfree_VER886-G10.PI_641850_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L21
PI641860 PI641860 4558 sorghum cultivar BAP PI641860 diploid 10 366100000 2c933874-ac10-4e79-be7e-6fae1ea74150 IFDW_PCRfree_VER886-H01.PI_641860_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L22
PI641862 PI641862 4558 sorghum cultivar BAP PI641862 diploid 10 366100000 5367bbe7-ccc0-4aa8-9f72-98f85c6e897c IFIU_PCRfree_VER892-C01.PI_641862_ATTACTCG_Sorghum_I636a_L7
PI641892 PI641892 4558 sorghum cultivar BAP PI641892 diploid 10 366100000 e1c71429-85dc-4219-a3ce-18a082304325 IFGQ_PCRfree_VER886-C10.PI_641892_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L9
PI641909 PI641909 4558 sorghum cultivar BAP PI641909 diploid 10 366100000 d2d19894-2399-4335-979d-73f20e0ecde8 IFLB_PCRfree_VER892-A08.PI_641909_TAATGCGC_Sorghum_I636a_L2
PI643008 PI643008 4558 sorghum cultivar BAP PI643008 diploid 10 366100000 029bd493-c3fe-4f6f-9ef7-13e152eb965e IFKU_PCRfree_VER892-C07.PI_643008_CTGAAGCT_Sorghum_I636a_L8
PI643016 PI643016 4558 sorghum cultivar BAP PI643016 diploid 10 366100000 a0ff5954-fa0b-4e3c-8582-37594934bf0a IFKW_PCRfree_VER892-D07.PI_643016_CTGAAGCT_Sorghum_I636a_L11
PI646242 PI646242 4558 sorghum cultivar BAP PI646242 diploid 10 366100000 98e4fae2-ccd5-49ca-8da0-db3d76aced6c IFKJ_PCRfree_VER892-A06.PI_646242_GAATTCGT_Sorghum_I636a_L2
PI646251 PI646251 4558 sorghum cultivar BAP PI646251 diploid 10 366100000 c414d2f4-956f-441f-aa28-695aab1ab87f IFKK_PCRfree_VER892-B06.PI_646251_GAATTCGT_Sorghum_I636a_L5
PI646266 PI646266 4558 sorghum cultivar BAP PI646266 diploid 10 366100000 b54c5855-ccfc-49f7-a7c2-bfc55b21ade7 IFKL_PCRfree_VER892-C06.PI_646266_GAATTCGT_Sorghum_I636a_L8
PI651491 PI651491 4558 sorghum cultivar BAP PI651491 diploid 10 366100000 0ed1e59c-a819-46bd-bb0b-60e4d3c7464e IFDR_PCRfree_VER886-D01.PI_651491_ATTACTCG_Sorghum_I630a_L10
PI651493 PI651493 4558 sorghum cultivar BAP PI651493 diploid 10 366100000 bc281712-b8c4-44a9-a75c-9c1c8b4398fe IDYN_PCRfree_PI651493_AGCGATAG-ATAGAGGC_Sorghum_I552_L6
PI651495 PI651495 4558 sorghum cultivar BAP PI651495 diploid 10 366100000 a070ff1e-0935-4953-b49b-e7dad62c2ef4 IFDX_PCRfree_VER886-A02.PI_651495_TCCGGAGA_Sorghum_I630a_L1
PI651497 PI651497 4558 sorghum cultivar BAP PI651497 diploid 10 366100000 0ee39d00-1104-4c72-b9f7-45d7433bb03b IFGT_PCRfree_VER886-F10.PI_651497_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L18
PI653411 PI653411 4558 sorghum cultivar BAP PI653411 diploid 10 366100000 b6ff8b80-2f8f-4f5e-981f-d756c682d92e IFHI_PCRfree_VER886-D12.PI_653411_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L12
PI653616 PI653616 4558 sorghum cultivar BAP PI653616 diploid 10 366100000 0fdae062-d68f-48c3-b896-b68465811415 IEDC_PCRfree_PI653616_AGCGATAG-AGGCGAAG_Sorghum_I558_L7
PI653616 PI653616 4558 sorghum cultivar BAP PI653616 diploid 10 366100000 0fdae062-d68f-48c3-b896-b68465811415 IFMR_PCRfree_VER892-H12.PI_653616_AGCGATAG_Sorghum_I636b_L24
PI653617 PI653617 4558 sorghum cultivar BAP PI653617 diploid 10 366100000 be98e010-af40-44d9-a764-3276e9ca58f7 IDXZ_PCRfree_PI653617_TCCGCGAA-GGCTCTGA_Sorghum_I552_L2
PI655978 PI655978 4558 sorghum cultivar BAP PI655978 diploid 10 366100000 93fb4184-b29a-4ca1-b2dd-1364e267426d IECA_PCRfree_PI655978_CGGCTATG-CCTATCCT_Sorghum_I557_L7
PI655981 PI655981 4558 sorghum cultivar BAP PI655981 diploid 10 366100000 6402479f-541f-4fbd-a06f-df17bd5a347d IEBZ_PCRfree_PI655981_CGGCTATG-ATAGAGGC_Sorghum_I557_L6
PI655986 PI655986 4558 sorghum cultivar BAP PI655986 diploid 10 366100000 70e4e938-4dea-4d33-b9ab-889775c9c56b IFHB_PCRfree_VER886-E11.PI_655986_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L15
PI655988 PI655988 4558 sorghum cultivar BAP PI655988 diploid 10 366100000 e310917d-b73b-4c2e-89cc-634a2d52af3d IFHC_PCRfree_VER886-F11.PI_655988_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L18
PI655995 PI655995 4558 sorghum cultivar BAP PI655995 diploid 10 366100000 491f3f55-38c6-43c2-a51a-6f08a4c81879 IFHD_PCRfree_VER886-G11.PI_655995_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L21
PI655996 PI655996 4558 sorghum cultivar BAP PI655996 diploid 10 366100000 612f0344-a4e6-4539-93f7-8efbe3b8d703 IFMC_PCRfree_VER892-B11.PI_655996_TCTCGCGC_Sorghum_I636a_L6
PI656015 PI656015 4558 sorghum cultivar BAP PI656015 diploid 10 366100000 1761b3c7-c458-4938-8557-1b63c8d64008 IDXG_PCRfree_PI656015_TAATGCGC-CCTATCCT_Sorghum_I551_L4
PI656020 PI656020 4558 sorghum cultivar BAP PI656020 diploid 10 366100000 fb3568b6-7c31-471c-9cbd-783124b77436 IFHA_PCRfree_VER886-D11.PI_656020_TCTCGCGC_Sorghum_I630a_L12
PI656023 PI656023 4558 sorghum cultivar BAP PI656023 diploid 10 366100000 0b15a029-6652-4bf6-abf3-85f7f74ecb09 IFMF_PCRfree_VER892-E11.PI_656023_TCTCGCGC_Sorghum_I636a_L15
PI656026 PI656026 4558 sorghum cultivar BAP PI656026 diploid 10 366100000 142bee4b-771f-4553-851d-86a9d9284866 IDXD_PCRfree_PI656026_CTGAAGCT-GTACTGAC_Sorghum_I551_L3
PI656030 PI656030 4558 sorghum cultivar BAP PI656030 diploid 10 366100000 29047fe1-077c-4fe3-8901-e9c8796ccb62 IFLU_PCRfree_VER892-C10.PI_656030_TCCGCGAA_Sorghum_I636a_L9
PI656035 PI656035 4558 sorghum cultivar BAP PI656035 diploid 10 366100000 839a7af8-6143-4200-a1d9-a8096135d785 IDZS_PCRfree_PI656035_TCCGGAGA-GGCTCTGA_Sorghum_I555_L4
PI656044 PI656044 4558 sorghum cultivar BAP PI656044 diploid 10 366100000 fe974ee4-ee75-4b1f-b58c-bf209236aefc IFMA_PCRfree_VER892-H10.PI_656044_TCCGCGAA_Sorghum_I636b_L24
PI656051 PI656051 4558 sorghum cultivar BAP PI656051 diploid 10 366100000 9f7965d9-9267-4f99-8b20-75c0eb5f4e6c IFHH_PCRfree_VER886-C12.PI_656051_AGCGATAG_Sorghum_I630a_L9
PI656056 PI656056 4558 sorghum cultivar BAP PI656056 diploid 10 366100000 5f9954f4-cd7a-41bb-ac34-d55362bae866 IEBX_PCRfree_PI656056_TAATGCGC-GTACTGAC_Sorghum_I557_L6
PI656065 PI656065 4558 sorghum cultivar BAP PI656065 diploid 10 366100000 cd543f84-37f0-4b2b-9959-8d9aa43123c9 IEBE_PCRfree_PI656065_GAATTCGT-CAGGACGT_Sorghum_I556_L8
PI673843 PI673843 4558 sorghum cultivar BAP PI673843 diploid 10 366100000 9450768f-3927-445b-878c-026709a3b103 IFGS_PCRfree_VER886-E10.PI_673843_TCCGCGAA_Sorghum_I630a_L15
PI92270 PI92270 4558 sorghum cultivar BAP PI92270 diploid 10 366100000 1776afdc-cbc5-4d2f-bd86-3a4d6ebc3a35 IDYE_PCRfree_PI92270_TCTCGCGC-TATAGCCT_Sorghum_I552_L3
PI651496 rio 4558 sorghum cultivar BAP PI651496 diploid 10 366100000 dc81c527-b666-440e-ae33-9236e529f7d2 IEDE_PCRfree_rio_AGCGATAG-CAGGACGT_SorghumRio_I558_L8
PI651496 rio 4558 sorghum cultivar BAP PI651496 diploid 10 366100000 dc81c527-b666-440e-ae33-9236e529f7d2 IEDF_PCRfree_rio_AGCGATAG-GTACTGAC_SorghumRio_I558_L8

results matching ""

    No results matching ""